Program for Perinataldagene 2024

De 36. Norske Perinataldager

Bodø | 21. og 22. november 2023

Forkurs i resuscitering med intakt navlesnor/knestående setefødsel 20. november – begrensede plasser, kun for medlemmer

Norsk Perinatalmedisinsk Forening
The Norwegian Society of Perinatal Medicine

Foto: Fotograf Ernst Furuhatt

Endringer i programmet kan forekomme.

Sted: Scandic Havet

Onsdag 20. november 2024

14.30-18.00 | Resuscitering med intakt navlesnor/knestående setefødsel
FasilitatorerDele opp i grupper14:30-15:00
Teoretiske perspektiver15:00-15:20
Briefing før simulering/scenariotrening15:20-15:40
Pause og forflytning til stasjoner15:40-15:50
Scenarier x 3 med innlagt tid til rotasjon15:50-17:50

19.00 | Get together

Torsdag 21. november 2024

08:00-08:30 | Registrering (Registration)

08.30-08.40 | Åpning (Welcome and opening)

08.40-10.10 | Optimal start – utvikling av obstetrikk?
Ordstyrer
Tidtaker
Annetine Staff, professor, UiOPreeklampsi: endring i forekomst og dødelighet i Norge og internasjonalt: henger det sammen med patofysiologien?08:40-09:10
Pepe (Kjell Åsmund) Salvesen, spesialist i fødselshjelp og kvinnesyksommer, St. OlavsPreeklampsi – screening09:10-09:35
Lisa McCarthy,Forebygging av hypotermi hos premature09:35-10:00
Spørsmål/diskusjon10:00-10:10

10.10-10.40 | Pause, besøke utstillere (Break, visit our sponsors)

10.40-11.50 | Perinatal vaksinasjon
OrdstyrerLinn Jahren Gustavsen
Tidtaker
Hilde Engjom, obsteriker, FHIKikhoste, influensa og COVID-19 vaksinasjon

Ny og bedre overvåkning av vaksinasjon i svangerskapet ved FHI

10:40-11:10
Heidi Tiller, obsteriker, UNN/UiTFNAIT11:10-11:30
Spørsmål/diskusjon11:30-11:40

11.40-12.40 | Pause/besøke utstillere og lunsj (Break, visit our sponsors and lunch)

 

12.40-13.50 | Perinatalt kvalitetsarbeid
Ordstyrer Anne Lee Solevåg
Tidtaker
Christian Tappert, fødselslege, St. OlavsAudit – maternelle dødsfall12:40-13:00
Toril Kolsås og Helene Normann, HDirRetningslinjer for fødselsomsorgen13:00-13:30
Spørsmål/diskusjon13:30-13:50

13.50 – 14.10 | Pause, besøke utstillere (Break, visit our sponsors)

14.10-15.00 | Frie foredrag, noe å lære noe av-kasuistikker/forbedringsarbeid
OrdstyrerAnne Lee Solevåg
Tidtaker
KommerKommer14:10-14:20
KommerKommer14:20-14:40
KommerKommer14:40-14:40
KommerKommer14:40-14:50
KommerKommer14:50-15:00

15.00-15.30 | Kort pause, besøke utstillere, liten matbit (Short break, visit our sponsors)

15.30-16.30 | Perinatale nyheter
OrdstyrerLea Larsen
Tidtaker
KommerSamarbeid med andre foreninger UENPS15:30-15:50
Tone Stokkereit Mattson, faglig leder, Hørselsregisteret for barnHørselsregisteret for barn – en kilde til kvalitetssikring og forskning15:30-15:50
Eszter Vanky, obstetriker, St. OlavsMetformin ved preterm preeklampsi16:10-16:30

16.30-17.15 | Generalforsamling

19.00 | Festmiddag med utdeling av NPF-stipender
Trondheim ønsker velkommen til Perinataldagene 2025

Fredag 22. november 2024

09.00-10.20 | Mor-barn-vennlig sykehus
Ordstyrer
Tidtaker
Tine Greve, jordmor, seniorrådgiver, HelsedirektoratetMor-barn-vennlig standard (MBVS) på norske sykehus: status, utfordringer og muligheter09:00-09:20
Kristin Brække, nyfødtlege, OUSSamsoving på Føde/Barsel09:20-09:40
Terje Nilsen, avdelingsleder RELIS, Nord-NorgeTrygg mammamedisin – bruk av medikamenter hos gravide og ammende09:40-10:00
Spørsmål/diskusjon10:00-10:20

10.20-10.50 | Pause, besøke utstillere (Break, visit our sponsors)

10.50-11.50 | Global health (in English)
Ordstyrer
Tidtaker
Khadeja Jazaza, stipendiat og Berit Mortensen, jordmor, OsloMetGlobal maternal health – with our eyes on Palestine10:50-11:10
Ingvild Hersoug Nedberg, jordmor, UiTÅ opprette et fødselsregister i Georgia – hvor vanskelig kan det være?11:10-11:30
Solfrid Steinnes, nyfødtsykepleier, OUSIndiaprosjektet11:30-11:50

11.50-13.00 | Pause/besøke utstillere og lunsj (Break, visit our sponsors)

13.00-14.00 | Frie foredrag
OrdstyrerEline S. Vik
Tidtaker
KommerKommer13:00-13:10
KommerKommer13:10-13:20
KommerKommer13:20-13:30
KommerKommer13:40-13:50
KommerKommer13:50-14:00

14.00-14.20 | Pause og besøke utstillere (Break, visit our sponsors and lunch)

14:20-16:30 | Samvalg
Ordstyrer
Tidtaker
Ingvild Hersoug Nedberg, jordmor, UiTInternasjonale forskjeller i hva vi legger i begrepet keisersnitt på mors ønske14:20-14:35
Janicke Syltern, nyfødtlege, St. OlavsPrematuritet – (negative konsekvenser av keisersnitt) – samvalg Foreldreinformasjon – brosjyre14:35-14:40
Lena Henriksen, jordmor/leder av Jordmorforeningen, professor, OsloMetObstetrisk vold- hva legges i begrepet?14:50-15:05
Berit Hofset Larsen, kreftsykepleier, nestleder, KEK OUSKlinisk etisk komité/jus med kasuistikk KEK15:05-15:20
Spørsmål/diskusjon15:20-15:40

15.40-16.00 | Avslutning/Closure of the congress v/ Anne Lee Solevåg