Styret i NPF

Styremedlemmer 2023/2024.

Anne Lee Solevåg

Nyfødtlege

Verv: Leder
Sted: Oslo Universitetssykehus
E-post: a.l.solevag@medisin.uio.no

Christian Tappert

Fødselslege

Verv: Nestleder
Sted: St Olavs Hospital
E-post: Christian.Tappert2@stolav.no

Tiril Tingleff

Fødselslege

Verv: Vitenskapelig sekretær
Sted:
E-post: tirilt@hotmail.com

Linn Jahren Gustavsen

Barnesykepleier

Verv: Kasserer
Sted: Drammen sykehus
E-post: linnjagus@gmail.com

Eline Skirnisdottir Vik

Jordmor

Verv: Web- og SoMe-ansvarlig
Sted: Høgskulen på Vestlandet
E-post: eline.skirnisdottir.vik@hvl.no

Lea Larsen

Nyfødtlege

Verv: Styremedlem
Sted: Førde
E-post: lea.larsen@helse-forde.no

Kathrine Hågensen

Jordmor

Verv: Styremedlem
Sted: Universitetssykehuset Nord-Norge
E-post: Kathrine.Hagensen@unn.no

Heidi Hovde

Nyfødtsykepleier

Verv: Sekretær
Sted: Akershus universitetssykehus
E-post: Heidi.Rannveig.Hovde@ahus.no