Styret i NPF

Styremedlemmer 2021/2022.

Stine Bernitz

Jordmor

Verv: Leder
Sted: OsloMet/sykehuset Østfold
E-post: stineb@oslomet.no

Heidi Frostad Sivertsen

Fødselslege

Verv: Nestleder
Sted: Nordlandssykehuset Bodø
E-post: heidi.frostad.sivertsen@gmail.com

Eline Skirnisdottir Vik

Jordmor

Verv: Web- og SoMe-ansvarlig
Sted: Høgskulen på Vestlandet/Haukeland Universitetssjukehus
E-post: eline.skirnisdottir.vik@hvl.no

Linn Jahren Gustavsen

Barnesykepleier

Verv: Kasserer
Sted: Drammen sykehus
E-post: linnjagus@gmail.com

Anne Lee Solevåg

Nyfødtlege

Verv: Vitenskapelig sekretær
Sted: Oslo Universitetssykehus
E-post: a.l.solevag@medisin.uio.no

Merete Røineland Benestad

Barnesykepleier

Verv: Styremedlem
Sted: Haukeland Universitetssjukehus
E-post: merete.roineland.benestad@helse-bergen.no

Lea Larsen

Nyfødtlege

Verv: Styremedlem
Sted: Førde
E-post: lea.larsen@helse-forde.no

Marit Vidringstad

Fødselslege

Verv: Styremedlem
Sted: Finnmarkssykehuset
E-post: marit.vidringstad@finnmarkssykehuset.no