Ønsker du å se webinar med neonatolog Wendy Tyler som vi holdt torsdag 25. august 2022?

Tyler presenterte retningslinjer for praksis og utviklingen av Newborn Early Warning Trigger and Track 2 (NEWTT2). NEWTT er utgangspunktet for det vi i Norge kaller «Tidlig varslingsskår-nyfødt» TVS-N, et observasjonsverktøy til bruk på Føde-/Barselavdelingene for å oppdage sykdomsutvikling hos nyfødte. Tyler er invitert foredragsholder på Perinataldagene den 17/11-22 med presentasjonen: “Early Identification of Illness in the Newborn: a collaborative approach (NEWTT2)”

Ta kontakt om du ønsker tilgang til opptaket. Opptaket vil være tilgjengelig for medlemmer frem til mars 2023.

Les mer om webinaret med Wendy Tyler