Velkommen til NPF

Norsk Perinatalmedisinsk Forening (NPF) er en tverrfaglig forening bestående av neonatologer, jordmødre, obstetrikere, nyfødtsykepleiere og patologer.

Perinataldagene 2023 finner sted på Lillehammer fra 23.-24. november!

NPF fungerer som en unik arena for faglig samarbeid og meningsutveksling på tvers av yrkesgrupper og spesialiteter. Foreningen bidrar til å løfte frem forskningsbasert kunnskap innen svangerskap, fostermedisin, fødsel og nyfødtperiode. Meld deg inn, det koster bare 300 kroner årlig!

Andre aktuelle konferanser og kurs

ECIC 2023: 6th European Congress on Intrapartum Care

9.-11. mars 2023

Registrering: Klikk her

Europeisk tverrfaglig konferanse som arrangeres i Serbia

33rd ICM Triennial Congress

11.-14. juni 2023

Registrering: Klikk her

Internasjonal jordmorkongress, Bali, Indonesia

Tips nyhetsredaktøren!

Lest noe nytt, eller vil du dele informasjon, tips oss!

Har du informasjon om kurs og møter, eller annet som du ønsker å publisere på Norsk Perinatalmedisinsk Forenings nettside, ta kontakt med NPFs nettredaktør: Eline Skirnisdottir Vik

If you have any information regarding courses, meetings or articles that you would like to post on the Norwegian Society of Perinatal Medicin website, please contact webmaster: Eline Skirnisdottir Vik

Facebook

Se siste innlegg fra vår Facebook side.