Velkommen til NPF

Norsk Perinatalmedisinsk Forening (NPF) er en tverrfaglig forening bestående av pediatere, gynekologer, jordmødre, nyfødtsykepleiere og andre yrkesgrupper med interesse for perinatalmedisin.

Perinataldagene 2023 finner sted på Lillehammer fra 23.-24. november!

NPF fungerer som en unik arena for faglig samarbeid og meningsutveksling på tvers av yrkesgrupper og spesialiteter. Foreningen bidrar til å løfte frem forskningsbasert kunnskap innen svangerskap, fostermedisin, fødsel og nyfødtperiode. Meld deg inn, det koster bare 300 kroner årlig!

Andre aktuelle konferanser og kurs

ECIC 2023: 6th European Congress on Intrapartum Care

9.-11. mars 2023

Registrering: Klikk her

Europeisk tverrfaglig konferanse som arrangeres i Serbia, våren 2023

33rd ICM Triennial Congress

11.-14. juni 2023

Registrering: Klikk her

Internasjonal jordmorkongress, Bali, Indonesia, våren 2023

ECPM 2024: XXIX European Congress of Perinatal Medicine

11.-13. september 2024

Registrering: Klikk her

Europeisk tverrfaglig konferanse som arrangeres i Østerrike, høsten 2024

Tips nyhetsredaktøren!

Lest noe nytt, eller vil du dele informasjon, tips oss!

Har du informasjon om kurs og møter, eller annet som du ønsker å publisere på Norsk Perinatalmedisinsk Forenings nettside, ta kontakt med NPFs nettredaktør: Eline Skirnisdottir Vik

If you have any information regarding courses, meetings or articles that you would like to post on the Norwegian Society of Perinatal Medicin website, please contact webmaster: Eline Skirnisdottir Vik

Facebook

Se siste innlegg fra vår Facebook side.