Bli medlem

For at vi fortsatt skal være en slagkraftig forening, er det viktig at så mange som mulig av profesjonelle helsearbeidere innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og nyfødtmedisin slutter opp om foreningen.

Som medlem i Norsk Perinatalmedisinsk Forening er du med på å støtte opp om en viktig tverrfaglig plattform som kan løfte kvaliteten på norsk perinatalmedisin. Du får delta på perinataldagene til medlemspris og du kan også søke på NPF-stipender.

Årskontingenten er kr 300 og har ikke vært økt på flere år.

Ta også kontakt med kolleger ved din avdeling og verve dem som medlemmer.

Problemer med påmelding? Ta kontakt med Gyro Conference, v/ guro.steine@gyro.no.