Program for Perinataldagene 2021

De 33. Norske Perinataldager

Oslo | 11. og 12. november 2021

Thon Hotell Storo

Norsk Perinatalmedisinsk Forening
The Norwegian Society of Perinatal Medicine

Torsdag 11. November 2021

Registrering (Registration)08:00 – 08:45
Åpning (Welcome and opening)08.45 – 09.20
09:20 – 11:20 | Optimal start
Ordstyrer: Mariann Haavik Lysfjord Bentsen og Kristin Brække
Enid Myhre
Oslo
The PreCare Project: Informasjon i tidlig fødsel.09:20 – 09:35
Janicke Marita Syltern, Hilde Brenne og Beate Horsberg Eriksen
Trondheim og Ålesund
Resuscitering nye retningslinjer 202009:35 – 09:50
Elisabeth Sæther
Ålesund
Neonatal transisjonsstøtte med intakt navlesnor ved operative vaginal forløsning09:50 – 10:05
10:05 – 10:30 | Kaffepause, besøke utstillere (Short break, visit our sponsors)
Janicke Marita Syltern
Trondheim
Terapeutisk hypotermibehandling ved perinatal asfyksi10:30 – 10:45
Henrik Hagberg
Göteborg
Hjerneskade i perinatalperioden10:45 – 11:05
Elin Hjort-Johansen
Oslo
App for foreldre med hjertesyke barn11:05 – 11:20
11:20 – 12:10 | Lunsj
12:10 – 13:00 | Frie foredrag (Oral presentation of submitted abstracts)
Ordstyrer: Elisabeth Hanesand og Branka Yli
Joanna HaynesNy neonatal simulator byr på realistisk ventilasjonsjonstrening12:10 – 12:20
Fladeby & RaunedokkenEn nasjonal tverrsnittstudie av jordmødres erfaring med Obstetric Norwegian Early Warning System (ONEWS) ved norske fødeenheter12:20 – 12:30
Heidi Jensen WatakerVirtual home care for premature and sick infants: Parents’ experiences and preliminary results from a feasibility pilot trial12:30 – 12:40
Carina VedelerHva mener kvinner er god omsorg i fødsel?12:40 – 12:50
Lars T. JohansenMeldes og analyseres uønskede hendelser som ledd i kvalitetsforbedring? – en kartlegging i norske fødeinstitusjoner12:50 – 13:00
13:00 – 13:10 | Kort benstrekk
13:10 – 14:10 | Tverrfaglighet og god kommunikasjon, en optimal kombo!
Ordstyrer: Bente Horsberg Eriksen og Liv Ellingsen
Jørg Kessler
Bergen
Perinatalkomiteenes arbeid13:10 – 13:30
Victoria Telle Hjellset
Oslo
God kommunikasjon har magisk effekt13:30 – 13:50
Anders Vege
Oslo
God kommunikasjon for en god avgjørelse13:50 – 14:10
14:10 – 14:40 | Pause, besøke utstillere (Short break, visit our sponsors)
14:40 – 15:55 | Perinatale nyheter
Ordstyrer: Jørg Kessler og Tiril Tinglef
Kristian Sørensen og Solveig Fadnes
Ålesund
Ekko Doppler, nye metoder for bedømming av blodstrøm14:40 – 14:55
Stine Bernitz
Oslo
Nytt partogram fra WHO: The Labour Care Guide14:55 – 15:10
Ingvil Krarup Sørbye
Oslo
Induksjonsprosjektet, nasjonal oversikt15:10 – 15:25
Nina Kynø
Oslo
Foreldretstart i Covid isolasjon15:25 – 15:40
Hilde Engjom
Bergen
Overvåking av Covid -19 hos gravide i Norge15:40 – 15:55
15:55 – 16:25 | Pause, besøke utstillere (Short break, visit our sponsors)
16:25 – 17:25 | When time is up; benefits and harms of induction after term
Ordstyrer: Stine Bernitz og Branka Yli
Pro

Mårten Almark
Göteborg
The SWEdish Post-term Induction Study: SWEPIS. Induction of labour at 41 weeks versus expectant management and induction of labour at 42 weeks. Higher rate of perinatal mortality in the expectant management group. Og SWINDEX studien16:25 – 16:44
Contra

Rikke Maimburg
Århus

No differences in neonatal outcomes between induction in GW 42 compared to GW 41+3 in Denmark16:45 – 17:05
Pro et contraDiscussion17:05 – 17:25
17:30 – 18:30 | Generalforsamling og valg av styremedlemmer
19:30 | Festmiddag med utdeling av NPF-stipend

Fredag 12. November 2021

08:30 – 09:45 | Multiple pregnancies
Ordstyrer: Jørg Kessler og Anne Helbig
Birgitte Kahrs
Trondheim
Monochorionic twins08:30 – 08:55
Kurt Hecher
Hamburg
Invasive treatment of complications in multiple pregnancies08:55 – 09:20
Astri Maria Lang
Oslo
Neonatal risks and outcomes in multiple pregnancies09:20 – 09:45
09:45 – 10:15 | Pause, besøke utstillere (Short break, visit our sponsors)
10:15 – 11:30 | Global helse
Ordstyrer: Heidi Frostad Sivertsen og Helene Østerholt
Siren Rettedal
Stavanger
Immediate IMC – a paradigm shift in neonatology with no separation of mother and newborn10:15 – 10:30
Anca Heyd
Bodø
Leger uten Grenser
Mødre og spedbarnshelse i konfliktområder – erfaringer fra Afghanistan10:30 – 10:50
Nicolas Pejovic
Stockholm
Global neonatal mortality, what are the gamechangers?10:50 – 11:10
Margit Steinholt
Sandnessjøen
“Bygge kompetanse i lavinntektsland; hvem definerer behovene og hva kan fungere? Erfaringer fra Kambodsja”11:10 – 11:30
11:30 – 12:20 | Lunsj
12:20 – 13:10 | Frie foredrag (Oral presentation of submitted abstracts)
Ordstyrer: Tove Anita Fagerli og Tiril Tinglef
Aurora OftedalUtvikling av symptomer på depresjon og posttraumatisk stress blant foreldre etter påvist fosteravvik ved ultralyd12:20 – 12:30
Hilde BrenneKlinisk vurdering av respirasjonsbesvær hos premature barn; reliabilitetstesting av Silverman Andersen Index12:30 – 12:40
Siren RettedalEvaluering av hjertefrekvens umiddelbart etter fødsel og kontinuerlig under resuscitering; en sammenliknings studie av innovativ tørr-elektrode ECG versus gull-standard ECG og pulsoksymetri12:40 – 12:50
Janne RossenHjemmeinduksjon med misoprostoltabletter; en randomisert-kontrollert pilotstudie12:50 – 13:00
May Sissel VadlaSimuleringstrening for resuscitering av nyfødte i Tanzania13:00 – 13:10
13:10 – 13:25 | Pause, besøke utstillere (Short break, visit our sponsors)
13:25 – 14:25 | Fetal and postnatal growth
Ordstyrer: Stine Bernitz og Drude Fugelseth
Torvid Kiserud
Bergen
Physiologic growth restriction13:25 – 13:45
Kurt Hecher
Hamburg
Monitoring of early fetal growth restriction — lessons learned from the TRUFFLE trial13:45 – 14:05
Sissel Jennifer Moltu
Oslo
Optimal postnatal growth14:05 – 14:25
14:25 – 14:45 | Pause, besøke utstillere (Short break, visit our sponsors)
14:45 – 15:00 | Utdeling av priser for beste frie foredrag
15:00 – 15:40 | Godt og blandet
Ordstyrer: Linn Jahren Gustavsen og Kristin Bøhn
Trine Tangeraas
Oslo
Nyfødtscreening15:00 – 15:20
Torbjørn Brook Steen
Oslo
Morsom og interessant obstetrikk15:20 – 15:40
15:40 – 16:00 | Tromsø ønsker velkommen til Perinataldagene 2022
Avslutning og vel hjem/Closure of the congress v/ Beate Horsberg Eriksen