Nå kan du søke om NPF-stipend 2020

Norsk Perinatalmedisinsk Forening deler ut et stipend på 25.000,- til en representant fra neonatologi eller obstetrikk.

Foto: colurbox.com

Betingelsene for å søke er at du er medlem i NPF og at du sender inn en søknad hvor du beskriver et forskningsprosjekt som omfatter en perinatal problemstilling. Prosjektet kan være i planleggingsfase, oppstartsfase eller tidlig i prosjektfase.

For mer informasjon, se vedlegget nedenfor.