Siste nytt

Norsk Perinatalmedisinsk Forening (NPF), er en fagforening som ble stiftet i 1987 og som omfatter yrkesgruppene jordmødre, nyfødtsykepleiere, barneleger og obstetrikere. Foreningen arbeider for å fremme perinatalmedisin i Norge og den viktigste oppgaven er å arrangere perinataldagene i november hvert år.