Send inn abstrakt eller kasustikk til fritt foredrag under Perinataldagene 2022

Har du spennende data, viten eller kunnskap som du tenker at dine kollegaer ville være interessert i å høre om? Brenner du for noe?

Deltagere på Perinataldagene er velkommen til å sende inn abstrakt eller kasustikk til vurdering for presentasjon under sesjonen ”frie foredrag”. Aksepterte innlegg får ca 10 minutter til presentasjon.

Beste innlegg innen obstetrikk og nyfødtmedisin vil bli kåret under perinataldagene og premiert med 5000 kr hver. Det prisvinnende abstraktet/kasustikken presenteres på NPF sin hjemmeside.

Abstraktet/kasustikken skal lagres i Word format og begrenses til en A-4 side (maks ca 400 ord). Avstanden til venstre kant bør være 4 cm, avstand topp, høyre kant og bunn 2,5 cm. Bruk 12-punkt tekst. Abstraktet deles inn i følgende punkter:

  1. Tittel, forfatter(e) og arbeidssted(er)
  2. Innledning, som inkluderer bakgrunnen for studien
  3. Mål, hvor hensikten med studien beskrives
  4. Materiale og metode, som beskriver kort aktuelle pasienter, forsøkspersoner etc. og hvilken metode som er benyttet. Ved litteraturstudie bør man beskrive de datasøk som er utført for å finne relevant litteratur
  5. Resultater, som inkluderer de viktigste funnene
  6. Konklusjon, som bør være så kort og så konsis som mulig.

Ved kasuistikker sløyfes mål, materiale og metode og resultatavsnittene til fordel for beskrivelse av kasus.

Abstraktet/kasustikken sendes som vedlegg på e-post til vitenskapelig sekretær NPF Anne Lee Solevåg (a.l.solevag@medisin.uio.no)

NB! Frist for innsending av abstrakt er 1. august 2022 (opprinnelig frist: 15. juni 2022)