Send inn abstrakt eller kasustikk til fritt foredrag under Perinataldagene 2024

Har du spennende data, viten eller kunnskap som du tenker at dine kollegaer ville være interessert i å høre om? Brenner du for noe? Har du vært borti et spennende og lærerikt pasientforløp?

Deltagere på Perinataldagene 2024 i Bodø 21.-22. november er velkomne til å sende inn abstrakt eller kasuistikk til vurdering for presentasjon under sesjonen ”frie foredrag”. Aksepterte frie foredrag får 7 minutter til presentasjon og 3 minutter til spørsmål.

Beste innlegg innen obstetrikk og nyfødtmedisin vil bli kåret under Perinataldagene og premiert med 5000 kr hver. Det prisvinnende abstraktet/kasuistikken presenteres på NPF sin hjemmeside.

Abstraktet/kasuistikken skal lagres i Word format og begrenses til en A-4 side (maks ca 400 ord). Avstanden til venstre kant bør være 4 cm, avstand topp, høyre kant og bunn 2,5 cm. Bruk 12-punkt tekst. Abstraktet deles inn i følgende punkter:

  1. Tittel, forfatter(e) og arbeidssted(er)
  2. Innledning, som inkluderer bakgrunnen for studien
  3. Mål, hvor hensikten med studien beskrives
  4. Materiale og metode, som beskriver kort aktuelle pasienter, forsøkspersoner etc. og hvilken metode som er benyttet. Ved litteraturstudie bør man beskrive de datasøk som er utført for å finne relevant litteratur
  5. Resultater, som inkluderer de viktigste funnene
  6. Konklusjon, som bør være så kort og så konsis som mulig.

Ved kasuistikker sløyfes mål, materiale og metode og resultatavsnittene til fordel for beskrivelse av kasus.

Abstraktet/kasustikken sendes som vedlegg på e-post til vitenskapelig sekretær NPF, Tiril Tingleff (tirilt@hotmail.com) Merk e-posten med “Perinataldagene 2024”

NB! Frist for innsending av abstrakt er 23. august 2024