Program for Perinataldagene 2023

De 35. Norske Perinataldager

Lillehammer | 23. og 24. november 2023

Workshop 22. november: resuscitering med intakt navlesnor – begrensede plasser, kun for medlemmer

Norsk Perinatalmedisinsk Forening
The Norwegian Society of Perinatal Medicine

Foto: Scandic Lillehammer Hotel

Endringer i programmet kan forekomme.

Onsdag 22. november 2023

14.30-18.00 | Resuscitering med intakt navlesnor – foreløpig tidsskjema!
FasilitatorerDele opp i grupper/demonstrasjon av utstyr14.30-15.00
Representant fra Concord NeonatalTeoretiske perspektiver15.00-15.20
Elisabeth SætherBriefing før simulering/scenariotrening15.20-15.40
Pause og forflytning til stasjoner15.40-15.50
Representant fra Concord Neonatal Elisabeth Sæther
Signe Egenberg
Scenarier x 3 med innlagt tid til rotasjon15.50-17.50

18.00 | Get together “Vinter-OL 1994” – kle deg godt! (Begrensede plasser)(Oppmøte: mellom Kristins Hall og Håkons Hall)

Torsdag 23. november 2023

08:30-09:30 | Registrering (Registration)

09.30-09.45 | Åpning (Welcome and opening)

09.45-11.15 | Optimal start
Trond Markestad, neonatolog, Innlandet/ Universitetet i BergenNyfødtmedisin fra et historisk perspektiv09.45-10.15
Ola Didrik Saugstad, neonatolog, Pediatrisk forskningsinstitutt, OsloThirty years with surfactant10.15-10.45
Bo Jacobsson, obsteriker/professor, Sahlgrenska Akademin, GöteborgBorn too soon, a decade of action10.45-11.15

 

11.15-11.35 | Pause, besøke utstillere (Break, visit our sponsors)

11.35-12.45 | Godt og blandet
Livio Provenzi, University of Pavia, ItaliaHumans, two-brained animals: Epigenetics of parenting and human togetherness in the first thousand days11.35-12.05
Bjørn Hoffman, filosof/etiker, NTNU, GjøvikMedisinsk etikk/bioteknologi12.05-12.25
Tilde Broch Østborg, obsteriker, Stavanger UniversitetssykehusA brief history of the partograph – forgotten science, contextual blindness and future perspectives12.25-12.45

 

12.45-13.45 | Pause/besøke utstillere og lunsj (Break, visit our sponsors and lunch)

13.45-14.50 | Organisering av fødsels- og barselomsorgen
Lisa Eian, jurist, BarselopprøretRettigheter/lovverk13.45-14.00
Andreas Asheim, statistiker, NTNUStørrelse på fødeinstitusjon og utfall14.00-14.15
Toril Kolås, obstetriker, HDirRetningslinje for fødselsomsorg – revisjon av normerende produkter14.15-14.30
Diskusjon14.30-14.50

 

14.50 – 15.20 | Pause, besøke utstillere (Break, visit our sponsors)

15.20-16.00 | Frie foredrag, noe å lære noe av-kasuistikker/forbedringsarbeid
15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.00

 

16.00-16.15 | Kort pause, besøke utstillere (Short break, visit our sponsors)

16.15-16.55 | Perinatale nyheter
(Detaljer kommer)(Detaljer kommer)16.15-16.35
Benedicte Sandhaug Nygaard, obstetriker, Sørlandet Sykehus Kr sandKnestående setefødsel16.35-16.55

 

17.00-17.45 | Generalforsamling, valg av ny leder i NPF

19.00 | Festmiddag med utdeling av NPF-stipender
Bodø ønsker velkommen til Perinataldagene 2024

Fredag 24. november 2023

09.00-10.00 | Maternell overvekt og diabetes i svangerskapet
Rebecka Dalbye, jordmor PhD, OsloMetØkt risiko for intervensjoner i fødsel og uønskede maternelle utkomme ved moderat overvekt hos mor09.00-09.20
Johanne Toft, overlege PhD, KK, Stavanger UniversitetssykehusMetforminbehandling ved svangerskapsdiabetes, fordeler og potensielle ulemper09.20-09.40
Meta Brand, jordmor, UNNAntenatal håndmelking hos kvinner med svangerskapsdiabetes09.40-10.00

 

10.00-10.30 | Pause, besøke utstillere (Break, visit our sponsors)

10.30-11.30 | Global health
Sarah Bates, Consultant Paediatrician & Neonatologist, Swindon, EnglandBarriers and Enablers to the Implementation of a Perinatal Care Bundle: The Perinatal Excellence to Reduce Injury in Premature Birth (PERIPrem) Project10.30-10.50
Tina Lavender, jordmor, Liverpool School of Tropical Medicine, EnglandPreventing stillbirths and neonatal deaths Afrika/Asia10.50-11.10
Alina Liepinaitienė, jordmor, Kauno Kolegija, LitauenMaternity care in a war-torn Ukraine11.10-11.30

 

11.30-12.10 | Pause/besøke utstillere (Break, visit our sponsors)

12.10-13.00 | Frie foredrag, vitenskapelige abstracts
12.10-12.20
12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-12.50
12.50-13.00

 

13.00-14.00 | Pause/besøke utstillere og lunsj (Break, visit our sponsors and lunch)

14:00-15:00 | Nullseparasjon
Elisabeth Sæther, jordmor, Ålesund SjukehusIntact studien14.00-14.20
Ola Andersson, neonatolog, Lund UniversitetSen avnavling – siste nytt14.20-14.40
Charlotte Tscherning, neonatolog, Oslo UniversitetssykshusErfaringer med couplet care i eneromsavdeling14.40-15.00

 

15.00-15.30 | Pause/besøke utstillere (Break, visit our sponsors)

15.30-16.40 | Perinatalt kvalitetsarbeid
Heidi Frostad Sivertsen, obsteriker, Perinatalkomité Nord

Harmohan Kaur, overlege,Perinatalkomité Vest

Kasuistikk og resultater av spørreundersøkelse15.30-15.50
Representanter fra RHF’eneNasjonal arbeidsprosess rundt perinatalkomitéenes arbeid15.50-16.05
Hilde Engjom, FHI, MFRNår det verste skjer- arbeidet med nasjonal rammeverk for audit av alvorlige svangerskapsutfall16.05-16.20
Diskusjon16.20-16.40

 

16.40-16.45 | Avslutning/Closure of the congress v/ Stine Bernitz