Program for Perinataldagene 2023

De 35. Norske Perinataldager

Lillehammer | 23. og 24. november 2023

Workshop 22. november: resuscitering med intakt navlesnor – begrensede plasser, kun for medlemmer

Norsk Perinatalmedisinsk Forening
The Norwegian Society of Perinatal Medicine

Foto: Scandic Lillehammer Hotel

Endringer i programmet kan forekomme.

Onsdag 22. november 2023

14.30-18.00 | Resuscitering med intakt navlesnor – foreløpig tidsskjema!
FasilitatorerDele opp i grupper/demonstrasjon av utstyr14.30-15.00
Representant fra Concord NeonatalTeoretiske perspektiver15.00-15.20
Elisabeth SætherBriefing før simulering/scenariotrening15.20-15.40
Pause og forflytning til stasjoner15.40-15.50
Representant fra Concord Neonatal Elisabeth Sæther
Signe Egenberg
Scenarier x 3 med innlagt tid til rotasjon15.50-17.50

18.00 | Get together “Vinter-OL 1994” – kle deg godt! (Begrensede plasser)(Oppmøte: mellom Kristins Hall og Håkons Hall)

Torsdag 23. november 2023

08:30-09:30 | Registrering (Registration)

09.30-09.45 | Åpning (Welcome and opening)

09.45-11.15 | Optimal start (partly in English)
OrdstyrerMerete Røineland Benestad
TidtakerSølvi Lomsdal
Trond Markestad, neonatolog, Innlandet/ Universitetet i BergenNyfødtmedisin fra et historisk perspektiv09.45-10.15
Ola Didrik Saugstad, neonatolog, Pediatrisk forskningsinstitutt, OsloThirty years with surfactant10.15-10.45
Bo Jacobsson, obsteriker/professor, Sahlgrenska Akademin, GöteborgBorn too soon, a decade of action10.45-11.15

 

11.15-11.35 | Pause, besøke utstillere (Break, visit our sponsors)

11.35-12.45 | Godt og blandet (in English)
OrdstyrerLinn Jahren Gustavsen
TidtakerMarthe Frigård Hansen
Livio Provenzi, University of Pavia, ItaliaHumans, two-brained animals: Epigenetics of parenting and human togetherness in the first thousand days11.35-12.05
Bjørn Hofmann, filosof/etiker, NTNU, GjøvikEmerging biotechnologies: changing professionals, patients, and populations12.05-12.25
Tilde Broch Østborg, obsteriker, Stavanger UniversitetssykehusA brief history of the partograph – forgotten science, contextual blindness and future perspectives12.25-12.45

 

12.45-13.45 | Pause/besøke utstillere og lunsj (Break, visit our sponsors and lunch)

13.45-14.50 | Organisering av fødsels- og barselomsorgen
OrdstyrerStine Bernitz
TidtakerØydis Evensen
Lisa Eian, jurist, BarselopprøretRettigheter/lovverk13.45-14.00
Andreas Asheim, statistiker, NTNUStørrelse på fødeinstitusjon og utfall14.00-14.15
Cecilie Sommerstad, jordmor, MossDifferensiert fødselsomsorg14.15-14.30
Diskusjon14.30-14.50

 

14.50 – 15.20 | Pause, besøke utstillere (Break, visit our sponsors)

15.20-16.00 | Frie foredrag, noe å lære noe av-kasuistikker/forbedringsarbeid
OrdstyrerAnne Lee Solevåg
TidtakerLise Lene Berg
Anne Marit Føreland, Universitetet i AgderMødres opplevelser fra de første timer etter svært prematur fødsel der mor og barn får tidlig hudkontakt eller atskilles15.20-15.30
Hilde Brenne, St.Olavs Hospital/NTNUWork of breathing and comfort in preterm infants comparing non-invasive neurally adjusted ventilator assist and continuous positive airway pressure- a randomized crossover study15.30-15.40
Eline Skirnisdottir Vik, Høgskulen på VestlandetMigrasjon, misfarget fostervann, oligohydramnion og dødfødsel: en populasjonsbasert studie fra Norge (1990-2021)15.40-15.50
Kathinka Aslaksen, Sørlandet Sykehus Arendal og Kristiansand Synsfunksjon hos barn i alderen 5 til 13 år som har vært eksponert for LAR-medikamenter (buprenorfin og metadon) i fosterlivet: en case-kontroll studie

 

15.50-16.00

 

16.00-16.15 | Kort pause, besøke utstillere (Short break, visit our sponsors)

16.15-16.55 | Perinatale nyheter
OrdstyrerLea Larsen
TidtakerDag Helge Frøisland
Viktoria Amundsen, LIS, OUS UllevålHørselstesting av nyfødte – og litt om CMV16.15-16.35
Bente Maltby, overlege, Sørlandet Sykehus Kr sandKnestående setefødsel16.35-16.55

 

17.00-17.45 | Generalforsamling, valg av ny leder i NPF

19.00 | Festmiddag med utdeling av NPF-stipender
Bodø ønsker velkommen til Perinataldagene 2024

Fredag 24. november 2023

09.00-10.00 | Maternell overvekt og diabetes i svangerskapet
OrdstyrerHeidi Frostad Sivertsen
TidtakerSølvi Lomsdal
Rebecka Dalbye, jordmor PhD, OsloMetØkt risiko for intervensjoner i fødsel og uønskede maternelle utkomme ved moderat overvekt hos mor09.00-09.20
Johanne Toft, overlege PhD, KK, Stavanger UniversitetssykehusMetforminbehandling ved svangerskapsdiabetes, fordeler og potensielle ulemper09.20-09.40
Meta Brand, jordmor, UNNAntenatal håndmelking hos kvinner med svangerskapsdiabetes09.40-10.00

 

10.00-10.30 | Pause, besøke utstillere (Break, visit our sponsors)

10.30-11.30 | Global health (in English)
OrdstyrerStine Bernitz
TidtakerMarthe Frigård Hansen
Sarah Bates, Consultant Paediatrician & Neonatologist, Swindon, EnglandBarriers and Enablers to the Implementation of a Perinatal Care Bundle: The Perinatal Excellence to Reduce Injury in Premature Birth (PERIPrem) Project10.30-10.50
Tina Lavender, jordmor, Liverpool School of Tropical Medicine, EnglandPrevention and management of stillbirth and neonatal death in sub-Saharan Africa and South Asia10.50-11.10
Alina Liepinaitienė, jordmor, Kauno Kolegija, LitauenMaternity care in a war-torn Ukraine11.10-11.30

 

11.30-12.10 | Pause/besøke utstillere (Break, visit our sponsors)

12.10-13.00 | Frie foredrag
OrdstyrerEline Skirnisdottir Vik
TidtakerEline Tølløfsrud Gundersen
Janicke Syltern, St.Olavs Hospital/NTNUÅ redde eller ikke redde et levedyktig, døende foster: bør vi legge til rette for samvalg?12.10-12.20
Angeline E. Styve Einarsen, OUS RikshospitaletEffekt av intravenøs hyoscin butylbromid (Buscopan®) på langsom framgang i fødsel (BUSCLAB): En dobbelblind randomisert placebo-kontrollert studie12.20-12.30
Tanja Pedersen, Haukeland Sjukehus«Ugler i mosen» – når symptomene ikke passer med anamnesen12.30-12.40
Hanne Markhus Pike, Helse Stavanger HFNewborn resuscitation timelines – visualisation of incidence, sequence, timing and duration of 182 delivery room resuscitations relative to time of birth12.40-12.50
Heidi Strand Nørstebø, Tynset FødestueBirths in freestanding midwifery-led units in Norway between 2010 and 2020: what women view as important aspects of care12.50-13.00

 

13.00-14.00 | Pause/besøke utstillere og lunsj (Break, visit our sponsors and lunch)

14:00-15:00 | Nullseparasjon
OrdstyrerLea Larsen
TidtakerLise Lene Berg
Elisabeth Sæther, jordmor, Ålesund SjukehusIntact studien14.00-14.20
Ola Andersson, neonatolog, Lund UniversitetSen avnavling – siste nytt14.20-14.40
Charlotte Tscherning, neonatolog, Oslo UniversitetssykshusErfaringer med couplet care i eneromsavdeling14.40-15.00

 

15.00-15.30 | Pause/besøke utstillere (Break, visit our sponsors)

15.30-16.40 | Perinatalt kvalitetsarbeid
OrdstyrerAnne Lee Solevåg
TidtakerDag Helge Frøisland
Heidi Frostad Sivertsen, obsteriker, Perinatalkomité Nord

Harmohan Kaur, overlege,Perinatalkomité Vest

Kasuistikk og resultater av spørreundersøkelse15.30-15.50
Hilde Engjom, FHI, MFRNår det verste skjer- arbeidet med nasjonal rammeverk for audit av alvorlige svangerskapsutfall15.50-16.05
Diskusjon16.05-16.25

 

16.25-16.30 | Avslutning/Closure of the congress v/ Stine Bernitz